Home / Drama / Mrs Reynolds a’r Cena Bach (Mrs Reynolds and the Ruffian) – Sherman Theatre, Cardiff
Siw Hughes a Siôn Emyr

Mrs Reynolds a’r Cena Bach (Mrs Reynolds and the Ruffian) – Sherman Theatre, Cardiff

Writer: Gary Owen
Translator: Meic Povey
Director: Ffion Haf
Reviewer: Jacqui Onions

Mrs Reynolds a’r Cena Bach is a Welsh language adaptation of Gary Owen’s Mrs Reynolds and the Ruffian, translated by Meic Povey. The play is accessible to us non-Welsh speakers and learners via the Sibrwd app, which summarises the dialogue in English.

We follow the relationship that develops between Mrs Reynolds (Siw Hughes) and Jay (Siôn Emyr) – the ruffian – after Jay vandalises her garden and is made by the authorities to help her put it right. This really is a play of two halves. The first half is predictable and therefore a little dull, and it is largely down to the strength of performances by Hughes and Emyr, along with their supporting cast (Rhian Green as Cassey, Leah Gaffey as Mel and Iwan Fôn as Kieran), that the audience engages with the story and characters before them. It is worth persevering with the drawn out scene and character setting in the first half as the second half surprisingly becomes an emotional rollercoaster packed with plot twists and hugely emotive performances from Hughes and Emyr. It is incredible how Emyr’s portrayal of Jay seems to actually mature physically as well as mentally and emotionally throughout the piece.

The set, designed by Jason Southgate, has an interesting concept, with patches of garden able to pop up all over the place. It clearly transports the action between the three main settings of the play; Mrs Reynolds garden, her house and a patch of communal ground. However, it seems to take an army of hoodies to perform these scene changes and therefore interrupts the flow a little.

The use of projection, by Osian Gwynedd, to create the ever-changing graffiti works very well and the actors have their movements timed to perfection with the projected images appearing. Unfortunately, this effect is spoilt somewhat by the projection not always being quite in synch with the dialogue; talk of a blank wall and fresh canvas for graffiti is accompanied by the projection of some graffiti half painted out.

Stick with Mrs Reynolds a’r Cena Bach as it gets better and better as it goes on, and take plenty of tissues – you will need them by the end.

Runs until 20 April 2016 | Image:Mark Douet

Awdur: Gary Owen
Cyfieithydd: Meic Povey
Cyfarwyddwr: Ffion Haf
Adolygydd: JacquiOnions

Mrs Reynolds a’r Cena Bach ydi addasiad o Mrs Reynolds and the Ruffian, cyfieithwyd gan Meic Povey. Mea’r ddrama yn hygurch I ni, dysgwyr Cymreag drwy’r app Sibrwd, sy’n crynhoi’r ddeialog yn Seasneg.

Rydym yn dilyn y berthynas sy’n datblygu rhwng Mrs Reynolds (Siw Hughes) a Jay (Siôn Emyr) – y ryffian – ar ôl i Jay fandaeiddio ei gardd a’r awdurdodau yn gwneud iddi hi wneud yn iawn. Mae hwn yn ddrama o ddau hanner. Mae’r hanner gyntaf yn rhagweladwy felly tipyn bach yn ddiflas, ac mae’n bennaf i lawr i gryfder perfformiadau gan Hughes ac Emyr, gyda’r cast cefnogi (Rhian Green fel Cassey, Leah Gaffey fel Mel a Iwan Fôn yn chwarae Kieran), mae’r cynulleidfa yn ymgysylltu â’r stori â’r chymeriadau. Mae’n werth dyfalbarhau gyda’r olygfa a chymeriad yn yr hanner cyntaf, mae’r ail hanner syndod yn llawn emosiwn, llawn throsi plot a pherfformiadau emosiynol iawn gan Hughes ac Emyr. Mae’n anhygoel pa mor bortread Emyr o Jay yn aeddfedu yn gorfforol, feddyliol ac yn emosiynol trwy gydol y darn.

Mae’r set, a gynlluniwyd gan Jason Southgate, gan gysyniad diddorol, gyda chlytiau o ardd sy’n gallu popio i fyny ar draws y lle. Mae’n cludo’r arwaith rhwng y tri phrif leoliadau o’r ddrama; gardd Mrs Reynolds, ei thŷ a darn o dir cymunedol. Fodd bynnag, mae’n gymryd byddin o hwdis i berfformio newidiadau yn yr olygfa, felly mae’n torri ar draws y llif ychydig.

Mae’r defnydd o dafluniad, gan Osian Gwynedd, I creu gwaith graffiti sy’n newid yn barhaus yn dda iawn. Mae’r actorion yn symud mewn amser i berffeithrwydd gyda’s dafluniadau.

Yn anfodus, mae’r effaith yma yn gael ei ddifetha ychydig gan y dafluniadau sy’ ddim yn cadw amser gyda’r ddeialog; mae sgwrs o wal a gynfas gwag i graffiti yn cyd-fynd gyda dafluniad o graffiti wedi hanner peintio allan.

Mae’n werth dyfalbarhau hefo Mrs Reynolds a’r Cena Bach gan ei fod yn gwella trwyr ddrama, cymryd digon o tisiws – wneuch ei angen erbyn y diwedd.

Yn rhedeg tan 20 Ebrill 2016 | Ffoto: Mark Douet

 

Writer: Gary Owen Translator: Meic Povey Director: Ffion Haf Reviewer: Jacqui Onions Mrs Reynolds a’r Cena Bach is a Welsh language adaptation of Gary Owen’s Mrs Reynolds and the Ruffian, translated by Meic Povey. The play is accessible to us non-Welsh speakers and learners via the Sibrwd app, which summarises the dialogue in English. We follow the relationship that develops between Mrs Reynolds (Siw Hughes) and Jay (Siôn Emyr) – the ruffian – after Jay vandalises her garden and is made by the authorities to help her put it right. This really is a play of two halves. The first…

Review Overview

The Reviews Hub

Emotional rollercoaster

About The Reviews Hub - South West

The Reviews Hub - South West
The Southwest team is under the editorship of Holly Spanner. The Reviews Hub was set up in 2007. Our mission is to provide the most in-depth, nationwide arts coverage online.